φούγκα

seirios_teachers-nikopoulos2

δήμος

νικόπουλος

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Η Φούγκα αποτελεί το τελευταίο μάθημα ανώτερων θεωρητικών και αφορά στη μελέτη και τη σύνθεση της ομώνυμης μουσικής φόρμας, η οποία είναι μια από τις πιο σύνθετες που υπήρξαν ποτέ. Η πρακτική της είναι ευρέως αποδεκτό ότι τελειοποιήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα από τον J.S. Bach.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΥΟ ΕΤΗ

φοίτηση

Ο σπουδαστής, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις προηγούμενες σπουδές Θεωρίας, Αρμονίας και Αντίστιξης, πρέπει να είναι σε θέση να συνθέσει ένα ολοκληρωμένο έργο που στηρίζεται σε αρμονικούς, αντιστικτικούς αλλά και μορφολογικούς κανόνες σε ένα συγκεκριμένο ύφος.

εξετάσεις

1.Σύνθεση Φούγκας για 4 φωνές.
2.Ανάλυση Φούγκας του J.S. Bach ή άλλου συνθέτη.
3.Ενορχήστρωση αποσπάσματος.