Οι Εξετάσεις του Ιουνίου

Το Ωδείο ΣΕΙΡΙΟΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το οποίο αφορά σε όλους τους σπουδαστές ειδικών μαθημάτων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους!

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, 09:00-11:00
Τάξεις κ. Μπουτόπουλου και κας Πλαγκαρίτσα [ΟΛΑ]
Επώνυμα Α-Ω 

ΣΕΙΡΙΟΣ λογοτυπο πληρες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ
Σάββατο 8 Ιουνίου 2019
Τάξη κ. Μπουτόπουλου
Επώνυμα: Βασιλείου έως Μάρδαλη, 9:00-9:40

Επώνυμα: Μουρατίδου έως Πλουσίου, 9:40-10:10
Επώνυμα Α-Ω, 10:15-11:00

Τάξη κας Σιαρλίδου
Επώνυμα Α-Ω, 10:15-11:00

ΣΧΟΛΗ ΚΙΘΑΡΑΣ
Σάββατο 8 Ιουνίου 2019
Τάξη κ. Γιαμούζη και κ. Φραγκόπουλου
Επώνυμα Α-Ω, 11:00-11:30

Τάξη κ. Τολιάδη και κ. Νάκη
Επώνυμα Α-Ω, 11:30-12:10

ΤΜΗΜΑ DRUMS/ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ/ΒΙΟΛΙΟΥ
Σάββατο 8 Ιουνίου 2019
Τάξη κ. Γαζίλα , κ. Ρεμιδιανάκη και κ. Φωτιάδη
Επώνυμα Α-Ω, 12:15-12:55

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
Τάξη κας Κοντοπούλου
Επώνυμα Α-Ω, 13:00-13:30

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 τηλ. 2311 111254, grammateia@seirios.eu